Image

Litteratur om bön!

Bönepaket med häften

Bibelstudie online

Vill du vara med och studera Bibeln?

Bibelseminarier

Seminariehäfte och videos

Om Amana Books

Vilka vi är och vad vi erbjuder

oppenbok

Om oss

AMANA BOOKS

amanabooks.se är en distributör åt förlaget Living Stream Ministry som i huvudsak publicerar böcker av Watchman Nee och Witness Lee.

Vi är också ansvariga i att översätta och publicera dessa två förkunnares böcker på svenska.

Vår målsättning är göra deras förkunnelse tillgängliga för de svenskspråkiga läsare i hela Norden som andlig mat för de troendes näring så att de kan växa i det gudomliga livet för Kristi Kropps uppbyggnad.

”Förstår du vad du läser? Mannen svarade: ”Hur skulle jag kunna det, om inte någon vägleder mig?” Apg 8:30-31

Kort presentation av Watchman Nee

Watchman Nee var en av Kinas mest färgstarka andliga ledare under 1900-talet. Han förföljdes av den kommunistiska regimen, och tillbringade de 20 sista åren av sitt liv i fångenskap.

Watchman Nee är framför allt känd för sin undervisning om det djupare livet med Kristus. Att vara kristen, framhöll han, handlar inte bara om att ha kunskap om tron – det är att ta emot och leva det gudomliga livet. Hans kanske mest kända bok, The normal Christian life, bygger på en utläggning av de första kapitlen i Romarbrevet, varifrån han förklarar sin syn på ett naturligt kristet liv.

Kort presentation av Witness Lee

WitnessLee

Witness Lee arbetade tillsammans med Watchman Nee under hans ledarskap. År 1934 anförtrodde Watchman Nee Witness Lee med ansvaret för hans förlagsverksamhet under namnet Shanghai Gospel Bookroom.

Witness Lees tjänst betonar erfarenheten av Kristus som liv och den praktiska enheten av troende som Kristi Kropp. Eftersom han betonade att man måste uppmärksamma båda dessa delar, hjälpte det församlingarna under hans omsorg att växa i det kristna livet och i sin tjänstgöring. Han var obeveklig i sin övertygelse om att Guds mål inte är enkelspårig sekterism utan Kristi Kropp. Samtidigt började troende samlas som församlingen på sina orter i gensvar till denna övertygelse. Under de senaste åren har ett antal nya församlingar uppstått i Ryssland och i många Östeuropeiska länder.

Kontakta oss!

Här ställer du frågor om våra böcker, leveranser m.m.

13 + 14 =

Amana Books

amanabooks.se@gmail.com
076-567 94 24

Adress

Luntmakargatan 94
113 51 Stockholm