4 nya häften...

4 nya häften...

Nu har vi publicerat ytterligare 4 underbara häften. Två är av Watchman Nee (Vilka är vi? och Kristi rättfärdighet) och två är av Witnee Lee (Frälsningens visshet, trygghet och glädje och Kristi dyrbara blod).

2019-04-08 13:58