5 häften av Watchman Nee är på gång...

5 häften av Watchman Nee är på gång...

Nu är de här! 5 häften av Watchman Nee som är mycket passande för den kristnes uppbyggelse.

"Skatten i lerkärl", "Andlig utveckling", "Djup ropar till djup", "Altarets och tältets liv" och "Två levnadsprinciper"

Köp gärna fler för att ge bort.

2018-09-19 11:20