Andlig styrka

Andlig styrka

Var kommer din andliga styrka ifrån? Låt oss se vad Bibeln har att säga om detta...

Var kommer den andliga styrkan ifrån? Finns det ett sätt som alla pånyttfödda troende kan ta emot andlig styrka för dagen? 

Naturligtvis kommer vår andliga styrka från Gud. Men hur går det till? Vår omgivining kan vara precis som det torra jorden i Jesaja 53:2. Herren Jesu växte upp som en späd planta ur "torr jord". I hans omgivning franns det inget han kunde hämta styrka från. Han bodde i Galileen som var ett föraktat område. Han jobbade som snickare som var ett fattigmansyrke på den tiden. Ändå sköt han upp som en "späd planta" och "ett rotskott" inför Gud. Hans styrka kom istället från att han varje dag kontaktade Gud Fadern. Han prioriterade sin tid med Fader. Fadern var källan till den andliga styrkan. "Utan mig kan ni ingeting göra" sa Herren Jesus till sina lärljungar i Joh. 15:5. Precis som Fader var källan till den andliga styrkan för Jesus så är Jesus källa för vår andliga styrka. Vill du veta hur man kontakta Herren läs vårt häfte En stund med Herren.    

2019-10-01 10:05