Image

Abraham, Isaks och Jakobs Gud

99,00 kr

Författare: Whatchman Nee

Innan Israel kunde bli Guds folk på jorden var de tvungna ha vissa erfarenheter. Israels folk representeras av Abraham, Isak och Jakob. När deras erfarenheten nådde kulmen ändras Jakobs namn till Israels, Guds prins. Vi behöver gå genom samma erfarenheter innan vi blir Guds folk. Vi blir kallade som Abraham, vi ärver allt som Isak och vi förvandlas av Anden vilket Jakobs erfarenhet visar. Hur långt har du kommit i den här resan?

Artikelnr: 978-0-7363-7483-5 Kategorier: ,

Beskrivning

Det kristna livet baserar sig på Guds oåterkalleliga löften, njutningen av allt det som Gud har berett för oss i Kristus och förvandlingen som är resultatet av Andens kärleksfulla fostran. I boken Abrahams, Isaks och Jakobs Gud använder Watchman Nee dessa gammaltestamentliga patriarkers erfarenheten och presenterar deras liv som en bildlig framställning av den fullständiga kristna erfarenheten. Från vårt gensvar på Guds löften genom tron till vår slutgiltiga förvandling till söner som är likformade till Kristi avbild, behöver vi gå igenom samma livserfarenheten som Abraham, Isak och Jakob. Precis som Abraham har vi fått arvslöftet, precis som Isak kan vi njuta allt vad Gud har planerat för oss i Kristus, hans Son och precis som Jakob behöver vi erfara den Helige Andes fostran för vår mognad och förvandling.

Ytterligare information

Vikt 0,245 kg
Antal sidor

171 sidor

Utdrag ur boken

Kapitel 4, Abraham och hans son:

Här lär Gud oss en läxa. Är inte han allvetande? Visste han inte att Abraham behövde en son? Jo, Gud visste, men han tycker
om att se oss som sina vänner. Han vill att vi ska ta del av hans hjärta och sätta oss in i hans sinne och han vill också att vi ska
tala till honom på det här viset. På det här sättet fick Abraham inblick i Guds sinne. Gud hade lovat honom en son, men han ville
att Abraham själv skulle be om det. Abraham sade, att om Gud ville ha ett folk, måste han ge honom en son och sonen måste snarare födas av hans eget hus än från någon annans. Nationen måste införas genom en som var född av honom och inte genom en som var köpt av honom. Folket skulle tillhöra hans söner och inte hans tjänare. Abraham förstod att varken någon av hans trehundraarton tjänare eller Elieser från Damaskus kunde lösa det här problemet. Han behövde någon som var född av honom. Bara en som var född av honom kunde lösa det problemet. Det var det här han menade, när han talade med Gud. Abraham var verkligen Guds vän! Han hade blivit ett med Guds hjärta! Utan en son skulle landet vara värdelöst och löftet skulle ha varit oanvändbart för Abraham! Utan en son skulle han aldrig kunna ta emot välsignelserna. Denna insikt var ett resultat av Guds arbete i Abraham.