Image

Bönepaketet

99,00 kr

I bönepaketet ingår boken ”Församlingens bönetjänst”, häften ”Bördan och bönen” och ”Nyckeln till bön”. Boken handlar om den kristna församlingens roll när det gäller bön och häften handlar om hur man ber utifrån en börda från Gud samt varför vi inte får bönesvar.

Kategorier: ,

I en värld som är i ett desperat behov av Honom. Verkar det som om Gud ofta är begränsad i sin verksamhet och frustrerad i sin avsikt. Trots de alltid befintliga behoven finns det ingen begränsning av hans förmåga. Det finns dock en begränsning av hans villighet att verka när det inte är fullständigt samarbete med församlingen genom bön. Församlingens bön lägger spåren på vilka Gud kan gå framåt för att uppfylla Hans eviga avsikt. I Församlingens bönetjänst presenterar Watchman Nee de bibliska principerna inblandade i den sorts bön som kan binda på Jorden det som redan bundits i Himlen och lösa på Jorden det som redan lösts i Himlen. Genom församlingens bön kan alla begränsningar och frustrationer för uppfyllandet av Guds eviga vilja effektivt övervinnas.

Ytterligare information

Vikt 0,24 kg
Sidor

boken: 87, häften: 15

Utdrag ur häften

Nyckeln till bön:

Bön är något oerhört betydelsefullt i en kristens andliga liv. Varje sann kristen inser detta och ber därför.
Men fastän en del av Herrens barn tillbringar tid med att be angående mycket så tycks de inte bryta igenom
i bönen. Det tycks som om de inte har funnit det rätta sättet att be. Detta beror på att de inte har funnit
nyckeln. I allt vi gör måste vi först ha nyckeln, hemligheten. Om vi vill komma in i ett rum och dörren är låst, kan
vi inte komma in såvida vi inte har kommit över nyckeln. Anta att det behövs två personer för att bära in
ett bord genom dörren. Vissa kan klara detta utan problem medan andra kan gå tillväga på ett klumpigt
sätt, där de stöter och slår i bordet, i ett fåfängt försök att få det igenom dörröppningen. Bordets storlek och
dörröppningens bredd har inte ändrats, enda skillnaden ligger hos de personer som bär bordet. En del har
nyckeln till att bära bordet, medan andra saknar den. Människor som funnit nyckeln gör saker på ett
bra sätt, de är skickliga arbetare. När en person väl funnit nyckeln kan han göra saker och ting dubbelt
så fort som andra, medan de som inte har en nyckel arbetar i onödan. Samma princip gäller bönen.