Image

Brytandet av den yttre människan och frigörandet av anden

99,00 kr

Författare: Watchman Nee

I Guds plan ingår att han ska komma in i dig och sedan ut ur dig. Det är mycket som hindrar honom från att bli uttryckt från vårt inre. Boken berättar om hur du kan samarbeta med Gud så att han kan strömma fram och verka genom dig. En andlig klassiker.

Artikelnr: 1-57593-364-0 Kategorier: ,

Beskrivning

Varje kristen som har trott in i Kristus och tagit emot honom har en önskan att växa i honom. De största hindren för att erfara tillväxt i liv är inte yttre omständigheter och svårigheter i omgivningen. Det är snarare så att förståndet behöver förnyas, viljan behöver underkasta sig Gud. I brytandet av yttre människan och frigörandet av Anden presenterar Watchman Nee behovet av brytandet av den yttre människan så att Kristi liv kan flöda ut ur vår ande som strömmar av levande vatten för att uppfriska och uppbygga Guds folk. I en ny och reviderad översättning av denna andliga klassiker ger Watchman Nee en grundläggande insikt i den bibliska uppenbarelsen för nödvändigheten av åtskiljandet av vår själ från vår ande.

Ytterligare information

Vikt 0,162 kg
Antal sidor

116 sidor

Utdrag ur boken

Kapitel 1, Vikten av att bli bryten:

Den helige Ande har aldrig slutat verka. Många kan omvittna att hans verk i dem själva inte har upphört. De möter den ena prövningen efter den andra, de råkar ut för än det ena än det andra. Den helige Ande har bara ett mål i allt sitt lärjungeskapande arbete: att bryta ner och plocka isär den yttre människan, så att den inre människan kan bryta fram. Men problemet med oss är att vi knorrar så snart vi lider av lite svårigheter, och vi klagar så snart vi lider lite nederlag. Herren har berett en väg för oss. Han är beredd att bruka oss. Det är bara det, att så snart hans hand kommer vid oss, blir vi olyckliga. Antingen argumenterar vi med honom, eller också klagar vi inför honom om allt. Från den dag då vi blev frälsta, har Herren arbetat med oss på många sätt med syfte att bryta vårt jag. Vi må veta om det eller ej, men sådant är Herrens mål, att bryta den yttre människan.

Skatten är i lerkärl. Vem har behov av att se lerkärlet? Församlingen saknar inte lerkärl, den saknar skatten. Världen saknar skatten, inte lerkärl. Om lerkärlen inte bryts sönder, vem kan då finna skatten därinne? Herren verkar i oss på så många sätt med syftet att bryta sönder lerkärlen, alabasterflaskorna, det yttre skalet. Herren vill bereda en väg till att föra ut sin välsignelse till världen genom dem som tillhör honom. Detta är välsignelsens väg, men det är även en väg fläckad av blod. Blod måste utgjutas, sår är oundvikliga. Hur viktigt är inte brytandet av denna yttre människa! Om inte den yttre människan bryts, kan inget andligt arbete ske. Om vi är överlåtna till Herren för hans tjänst, måste vi vara redo att bli brutna av honom. Vi kan inte ursäkta oss eller bevara oss själva. Vi måste tillåta Herren att bryta den yttre människan helt, så att han kan ha fri väg genom oss.