Image

Den alltomfattande Kristus

99,00 kr

Författare: Witness Lee

Jesus Kristi person är alltomfattande. Vår erfarenhet av honom förebildas av Israels barn i Gamla testmentet, i synnerhet att deras resa från Egypten till Kanaans goda land. Allt som skedde i GT var en förebild, i NT erfar vi verkligheten av detta. I boken blir du ledsagad genom alla förebilder och får praktisk hjälp i hur du kan tillämpa de i ditt dagliga liv som kristen.

Artikelnr: 978-0-7363-2242-3 Kategorier: ,

Beskrivning

Alla symboler och illustrationer som finns genom hela Gamla testamentet presenterar en underbar vy över vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. En av de mest betydelsefulla men ändå förbisedda symbolen är det goda landet, Kanaans land. I den alltomfattande Kristus förklarar Witness Lee delar av Femte Moseboken, som visar att det land som israels barn ärvde är en fullständig förebild av den alltomfattande Kristus, som är vår nytestamentliga arvedel. Här presenteras en detaljerad studie över några av det goda landets outgrundliga rikedomar, inklusive dess bäckar och strömmar, vete och korn, fikon och vin och även dess järnmalm. Varje symbol förklaras och tillämpas på våra erfarenheter som troende. Varje troende behöver komma in i, förbli i, besitta och strida för denne alltomfattande Kristus. Från början till slutet uppmanar Den alltomfattande Kristus dem som söker Gud att dagligen njuta av Kristus, erfara Kristus och ta del av Kristus som det goda landet för uppfyllelsen av guds eviga avsikt.

Ytterligare information

Vikt 0,265 kg
Antal sidor

188 sidor

Utdrag ur boken

Kapitel 10, Offren och prästerskapet: 

Det är uppenbart när vi ska tillämpa Kristus som skuldoffret. Låt mig illustrera med att vi har ett möte och du tänker komma på
det, det vill säga du kommer för att beröra tabernaklet med Kristus som dess centrum. I ditt hjärta lägger du dock märke till att du har gjort fel. Kanske du har gjort något fel mot en av dina bröder som du träffade tidigare idag och log mot, trots att ditt leende var egentligen ett uttryck för hat. När du närmar dig tabernaklet och vittnesbördet, får den helige Ande dig att förnimma din överträdelse eftersom du har syndat och gjort dig skyldig. Herren har sagt till dig att älska din broder,men du har älskat honom på ett falskt sätt, eftersom du har lett mot honom i hat och därför måste du tillämpa Kristus som skuldoffret.

Många gånger kan du tala sanning med en lögn och då ljuger du alltså med sanningen. Ibland frågar jag en broder om en annan
broders tillstånd och när han svarar att brodern mår ganska bra kan jag höra på tonen och med känslan från anden upptäcka att han på ett sätt talar sanning, men på ett annat sätt ljuger. Jag kanske frågar dig om du älskar en viss broder och du kanske svarar att du gör det genom Guds nåd men om det är på så vis, så vet jag att du inte älskar honom. Jag kanske frågar dig om du är en god broder och om du då svarar att du inte är så god, verkar du vara ödmjuk och ärlig. I ditt hjärta säger du dock att du är den bäste brodern. Därmed begår vi överträdelse hela tiden bröder och systrar!

Vi är så själviska, och i en sådan omfattning, att vi väljer den bästa sittplatsen när vi kommer till mötet. Här i Amerika har ni
åtskilda sittplatser så ni har inte någon fördel framför andra, men i Formosa (Taiwan) har de långa bänkar. Alla bänkar är tillräckligt långa för att rymma fyra personer under de vanliga mötena, men när de har konferens, ber de bröderna och systrarna att sitta så nära varandra som möjligt, för att bereda plats till fem personer på varje bänk. Några som vet detta, breder ut sig och upptar en fjärdedel av bänken och tvingar andra att trängas på resten av utrymmet. Detta sätt att beröra Herrens tabernakel och vittnesbörd visar hur syndiga vi är. Vi behöver verkligen tillämpa Herren som vårt skuldoffer!