Image

Den avgörande uppenbarelsen om liv i Skrifterna

99,00 kr

Författare: Witness Lee

Gud skapade liv och Jesus kom för att vi skulle få liv. Bibeln berättar om livets träd och livets vatten. Hur lever du ditt kristna liv? Efter regler, bestämda ramar under ett hierarkiskt ledarskap? Eller är du en som dricker av livets vatten och njuter av livets träds frukt?

Artikelnr: 978-0-7363-9063-7 Kategorier: ,

Beskrivning

Många kristna känner till Kristus som Återlösaren, men det finns en sida av Kristus uppenbarad i Bibeln som är mer betydelsefull för Gud och som de flesta troende dock inte förstår. I Den avgörande uppenbarelsen om liv i Skrifterna presenterar Witness Lee den centrala bibliska sanningen om att känna och erfara Kristus som liv. Utöver presentationen av den här sanningen ges många praktiska exempel på hur vi kan ta del av ”Kristus, som är vårt liv”.

Till och med innan synden kom in i Guds skapelse talar den heliga Skriften om Guds önskan att ingjuta sig som liv i människan. Guds önskan är att människan ska uttrycka och representera honom på jorden och Kristi återlösning öppnar vägen på nytt så att människan kan fortsätta mot detta mål genom att erfara och åtnjuta Kristus som liv. Genom hela Bibeln uppdagas gradvis att Kristus är tillgänglig som liv. Det Gamla testamentet presenterar många förebilder på Kristus som vår livsförsörjning och det Nya testamentet talar tydligt om att de troende blir frälsta genom hans liv genom livets Ande. Genom den livingjutande Anden, blir de troende förnyade, helgade, smorda, styrkta och uppbyggda till Kristi Kropp, hans kollektiva uttryck. Må vi alla se denna avgörande uppenbarelse!

Ytterligare information

Vikt 0,217 kg
Antal sidor

144 sidor

Utdrag ur boken

Kapitel 4, Att gräva bort jorden för att njuta av Kristus som brunnen:

Det fjärde tillfället då det berättas om Israels barns drickande är i Fjärde Mosebok 21:16-18. De kom till en plats som kallades Beer, vilket betyder ”en brunn”. När Israels barn kom till Beer, kom de till en brunn. Detta är en förebild på att Kristus är en brunn i oss. För oss är han inte bara den brustna klippan utan även en vattenbrunn. Herren Jesus säger i Johannesevangeliet 4:14 att om vi dricker av honom kommer vi att ha en brunn eller en källa av vatten i oss. Kristus är klippan utanför oss och han är källan inom oss. Som klippan utanför oss behöver han bli slagen. Men när det gäller Kristus som källan inom oss, behöver vi grävas ur. Det finns inget behov av att Kristus ska bli slagen igen, men det finns ett behov att vi grävs ur så att Kristus som källan kan flöda fram ur vårt inre väsen. Det finns mycket jord i vårt inre väsen som blockerar flödet av Kristus. All denna jord behöver grävas bort.

Fjärde Mosebok 21:18, säger, ”Brunnen som hövdingar grävde, som folkets främste grävde ut med spiran, med sina stavar.” En spira är en kunglig stav i härskarens hand och är besläktad med makt. Psalm 23 visar på att en stav eller stavar är för vägledning (v. 4). Spiror är alltså för makt och stavar är till för vägledning. Vi behöver grävas under Herrens överinseende och enligt hans vägledning.

Det är inte normalt hövdingar och folkets främste som gräver brunnen. Grävandet utförs vanligtvis av den lägre klassens människor. Men Fjärde Mosebok 21 säger oss att Guds folk, hövdingarna och folkets främste, grävde brunnen vid Beer. Om vi ska kunna njuta av Kristus som källan som hela tiden flödar fram i ortsförsamlingen, måste alla de ledande ta initiativ till att gräva bort jorden under Herrens överinseende och enligt hans vägledning. Då kommer vi att ha en källa som hela tiden flödar fram med levande vatten i församlingarna, eftersom grävandet utförs av hövdingar och folkets främste med deras spiror och stavar.