Den avgörande uppenbarelsen om liv i Skrifterna

99,00 kr

Författare: Witness Lee

Den avgörande uppenbarelsen om liv i Skrifterna

Artikelnr: 978-0-7363-9063-7 Kategorier: ,

Beskrivning

Många kristna känner till Kristus som Återlösaren, men det finns en sida av Kristus uppenbarad i Bibeln som är mer betydelsefull för Gud och som de flesta troende dock inte förstår. I Den avgörande uppenbarelsen om liv i Skrifterna presenterar Witness Lee den centrala bibliska sanningen om att känna och erfara Kristus som liv. Utöver presentationen av den här sanningen ges många praktiska exempel på hur vi kan ta del av ”Kristus, som är vårt liv”.

Till och med innan synden kom in i Guds skapelse talar den heliga Skriften om Guds önskan att ingjuta sig som liv i människan. Guds önskan är att människan ska uttrycka och representera honom på jorden och Kristi återlösning öppnar vägen på nytt så att människan kan fortsätta mot detta mål genom att erfara och åtnjuta Kristus som liv. Genom hela Bibeln uppdagas gradvis att Kristus är tillgänglig som liv. Det Gamla testamentet presenterar många förebilder på Kristus som vår livsförsörjning och det Nya testamentet talar tydligt om att de troende blir frälsta genom hans liv genom livets Ande. Genom den livingjutande Anden, blir de troende förnyade, helgade, smorda, styrkta och uppbyggda till Kristi Kropp, hans kollektiva uttryck. Må vi alla se denna avgörande uppenbarelse!

Mer information

Vikt 0.217 kg
Antal sidor

x sidor

Utdrag ur boken