Image

Den gudomliga ekonomin

99,00 kr

Författare: Witness Lee

I Den gudomliga ekonomin spårar Witness Lee flödet av Guds ekonomi, från människans skapelse i Första Moseboken till dess fulländning i Uppenbarelseboken. Likt en flod som ständigt flödar inbegriper den gudomliga ekonomin inte bara människans skapelse som ett kärl för att innehålla Gud, utan också de viktiga steg som Kristus tog – inkarnationen, korsfästelsen och uppståndelsen – för att verkställa den gudomliga ekonomin.

Artikelnr: 978-15360-0362-8 Kategorier: ,

Beskrivning

Bibeln uppenbarar att Gud önskar att ge av sig själv till människan för att i henne uttrycka sin fullhet. Denna plan, denna gudomliga ekonomi, presenteras i Första Mosebok och uppenbaras gradvis genom hela Gamla och Nya testamentet. Dess slutgiltiga fulländning är det Nya Jerusalem i slutet av Uppenbarelseboken. Från början till slut är Bibelns sidor fyllda med Guds önskan att förena sig med och manifestera sig genom människan.

I Den gudomliga ekonomin spårar Witness Lee flödet av Guds ekonomi, från människans skapelse i Första Moseboken till dess fulländning i Uppenbarelseboken. Likt en flod som ständigt flödar inbegriper den gudomliga ekonomin inte bara människans skapelse som ett kärl för att innehålla Gud, utan också de viktiga steg som Kristus tog – inkarnationen, korsfästelsen och uppståndelsen – för att verkställa den gudomliga ekonomin. Genom tro på Kristus erfar människan återlösning och Anden ges till människan som floden med livets vatten. Till de troendes vanliga erfarenhet i den gudomliga ekonomin, hör rika erfarenheter och daglig praktiskt njutning av Gud. Den troendes första steg in i en sann njutning av Guds själv är att förstå Guds eviga plan, vilket presenteras i Den gudomliga ekonomin.

Ytterligare information

Vikt 0,183 kg
Dimensioner 22 × 14 × 1,5 cm
Sidor

120

Utdrag ur boken

Kapitel 11, Den gudomliga ekonomin i de troendes vandring:

Att snurra på en elektrisk fläkt för hand är som att försöka ”lära” den att snurra. På liknande sätt är det med etikundervisning som lär att makar ska älska sina hustrur, att barn ska hedra sina föräldrar, att hustrur ska underordna sig sina män, att vi ska älska vår nästa och att vi ska bli ödmjuka. Det enda fläkten behöver göra är att ”njuta” av elektriciteten och den kommer då att snurra automatiskt. På samma sätt är det enda vi behöver göra att njuta av den alltomfattande Anden såsom den ”gudomliga elektriciteten”. När vi njuter den rikliga försörjningen från den alltomfattande Anden kommer denna försörjning att styrka, möjliggöra och uppehålla oss så att vi kan leva Kristus. Närhelst vi njuter denne Ande kommer vi spontant att ha det liv vi behöver i alla våra etiska relationer. Kristus blir vårt inre liv och vår levnad utåt. Detta är inte religion utan Guds underbara eviga ekonomi.

Kapitel 12, Problemet med tungotal:

Under tidigt 1900-tal kom pingströrelsen till Förenta Staterna och spreds sig till Västkusten, där en konferens hölls på Azusa Street i Los Angeles. Sedan uppstod två trosläror. Den ena var av ett mjukare slag och lärde ut att utan tungomål äger man inte dopet i den helige Ande. Den strängare trosläran lärde emellertid ut att man inte kan vara pånyttfödd utan detta dop och åtföljande tungotal. Pingstvännerna splittrades. A. B. Simpson var en av ledarna. Han samtyckte inte till någon av de här lärorna och därför gav han sig av och bildade The Christian and Missionary Alliance. Bland återstoden av den mjukare skolan gick många vidare och bildade Assemblies of God.

Från och med den tiden tror många pingstvänner i Förenta Staterna att om man inte talar i tungor så har man inte heller tagit emot dopet i den helige Ande. För vissa betyder det här också att man inte är pånyttfödd. Jag är emellertid fullt övertygad om att jag pånyttföddes 1925, fast jag inte talade i tungor. På liknande sätt har många heliga också blivit pånyttfödda, även om de aldrig talat i tungor. D. L. Moody, C. H. Spurgeon och John Nelson Darby talade aldrig i tungor. Martin Luther talade inte i tungor heller. Alla dessa stora män föddes på nytt trots att de inte talade i tungor. Grundaren av China Inland Mission, Hudson Taylor, talade inte heller i tungor och ändå kan man inte påstå att han inte var pånyttfödd. Flera stora talare på Keswickkonventen talade aldrig i tungor och ändå kan vi inte påstå att de inte var pånyttfödda. Det finns ingen vers i Bibeln som säger att om jag inte döpts i Anden och aldrig talat i tungor, är jag inte pånyttfödd.