Image

Den härliga församlingen

99,00 kr

Författare: Watchman Nee

Guds syn på församlingen

Hur ser du på församlingen? Som en organisation med tydliga regler och ledare? Låt ditt sinne förnyas med en syn på församlingen som är förankrad i Bibeln.

Artikelnr: 0-7363-0222-0 Kategorier: ,

Beskrivning

Gud ser på församlingen, de återlösta troende, från ett himmelskt perspektiv. Långt ifrån att se henne som besegrad av synden och dess makt, ser Gud församlingen som Kristi triumferande och härliga motsvarighet som fullständigt uttrycker honom som fyller allt i alla. I Den härliga församlingen diskuterar Watchman Nee fyra betydelsefulla personer som representerar församlingen i Bibeln: Eva i Första Mosebok; hustrun i Efesierbrevet 5; kvinnan i Uppenbarelseboken 12, samt bruden i Uppenbarelseboken 21 och 22.

Ytterligare information

Vikt 0,224 kg
Antal sidor

161 sidor

Utdrag ur boken

Utdrag ur kapitel 1:

Det är genom människan som Guds plan uppfylls och det är genom människan hans eget behov uppfylls. Vad begär då Gud av den människa som han skapade? Jo, att människan ska råda. När Gud skapade människan förutbestämde han inte hennes fall. Syndafallet finns i kapitel tre i Första Moseboken inte i kapitel ett. I Guds plan att skapa människan förutbestämde han inte att människan skulle synda, inte heller återlösningen blev förutbestämd. Vi förminskar inte betydelsen av återlösningen utan säger bara att återlösning inte förutbestämdes av Gud. Om den hade varit det skulle människan blivit tvungen att synda. Gud förutbestämde inte detta. I Guds plan för att skapa människan bestämdes att människan skulle råda. Detta uppenbaras för oss i Första Moseboken 1:26. Här avslöjar Gud sin önskan för oss och berättar för oss om hemligheten med hans plan. ”Och Gud sade: ’Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden’.” Detta är Guds syfte med att skapa människan.

Kanske någon frågar varför Gud har ett sådant syfte. Detta beror på att en ljusets ängel gjorde uppror mot Gud före människans skapelse och blev djävulen. Satan syndade och föll. Morgonstjärnan blev Guds fiende (Jes. 14:12-15). Därför drog Gud tillbaka sin makt från fienden och lade den istället i människans händer. Anledningen till att Gud skapade människan är att människan ska råda istället för Satan. Vilken överflödande nåd vi ser i Guds skapande av människan!