Image

Det heliga Ordet för morgonväckelse

99,00 kr

De fem [nedanstående] punkterna, som man finner i Nya testamentet, berör de kristnas attityd gentemot pengar. Det är vårt sätt att handskas med mammon. Vi måste ta itu med mammon helt och hållet. Idag borde en kristen påbörja sin väg till väckelse utifrån sin erfarenhet av befrielse från mammon. Vi måste bli befriade från
mammon.

Beskrivning

Den här boken är avsedd som ett hjälpmedel för troende att skapa och utveckla en tid av morgonväckelse med Herren i hans ord. Samtidigt ger boken en återblick över viktig essens från tjänsten gällande materiella gåvor i relation till Herrens frammarsch idag. Genom en förtrogen kontakt med Herren i hans ord kan de troende upprättas med liv och sanning och därigenom bli rustade för att profetera på församlingens möten för Kristi Kropps uppbyggnad.

Ytterligare information

Vikt 0,13 kg
Dimensioner 18 × 1 × 21 cm