Image

Erfarenheten av Kristus som liv för församlingens uppbyggnad

99,00 kr

Författare: Witness Lee

En inblick i Paulus undervisning i Första och Andra Korintierbrevet och därmed en genomgång av varför kristna får lida. Första Korintierbrevet är en objektiv skildring medan Andra Korintierbrevet är helt och hållet subjektivt. Paulus följde Herren och fick lida mycket men det frambringade den nytestamentliga tjänsten i honom. Herren vill göra samma sak i dig som han gjorde i Paulus.

Artikelnr: 978-0-7363-8910-5 Kategorier: ,

Beskrivning

Varje kristens erfarenhet borde kretsa kring glädjen i Kristus som liv. Kristus kom inte bara för att återlösa oss utan också för att vi ska få hans liv, och liv i överflöd. Genom hela Bibeln, från livets träd i Andra Mosebok 2 till livets källa i Psalm 36 och till floden med livets vatten i Uppenbarelseboken 22, ser vi Kristus presenterad som vår arvslott att njuta av. Med fröjd kan vi ösa vatten ur frälsningens källor! I Erfarenheten av Kristus som liv för församlingens uppbyggnad presenterar Witness Lee en tydlig bild över varje troendes behov att erfara och njuta av Kristus. Försök att korrigera och själv förbättra det yttre kan ge tillfälliga resultat, men det tynar snabbt bort. När den levande Kristus får verka i vårt inre frambringas däremot en äkta och bestående andlig tillväxt. Från ett gemensamt perspektiv, leder även det inre livets tillväxt hos den enskilde till församlingens uppbyggnad, som blir en manifestation av Gud. I varje kapitel presenterar Witness Lee inte enbart en tydlig uppenbarelse av allt vi kan njuta av i Kristus, utan också många praktiska råd hur man ska gå tillväga för att finna glädjen i Kristus som sedan kommer till uttryck i församlingen.

Ytterligare information

Vikt 0,199 kg
Antal sidor

127 sidor

Vikt

150 gram

Utdrag ur boken

Kapitel 14:

”De unga har många drömmar om att vara någon i den andliga
sfären. En ung person förväntade sig att bli en stor evangelist,
men istället blev han en stor avfälling. Jag älskar de unga men vi
behöver inse att de inte är så pålitliga eftersom de drömmer. De
behöver erfarenheterna av Kristus genom lidanden.

I Andra Korintierbrevet berättade inte apostel Paulus hur
mycket han kunde göra eller vilken sorts gåva han hade. När han
berömde sig som en Kristi tjänare säger han inte att han hade den
största gåvan eller att han var en stor talare, förkunnare eller
bibeltolkare. I kapitel elva berömde han sig själv istället som en
Kristi tjänare genom att tala om sina lidanden i att följa Herren
(v. 16-33). Han säger till och med att han fem gånger fått fyrtio
piskrapp minus ett av judarna (v. 24). Jag tror inte att vi skulle
skriva ett sådant brev till de heliga. Vi skulle endast vilja tala om
Kristi underbara aspekter, inte om de piskrapp vi fått. Paulus
nämnde till och med de lidanden och faror som han upplevt under
sina resor. Han talade om att vara i fara bland falska bröder (v. 26).”