Image

Församlingens bönetjänst

99,00 kr

Författare: Watchman Nee

Gud verkar inte ensam

Artikelnr: 9-781575-937755 Kategorier: ,

Beskrivning

I en värld som är i ett desperat behov av Honom. Verkar det som om Gud ofta är begränsad i sin verksamhet och frustrerad i sin avsikt. Trots de alltid befintliga behoven finns det ingen begränsning av hans förmåga. Det finns dock en begränsning av hans villighet att verka när det inte är fullständigt samarbete med församlingen genom bön. Församlingens bön lägger spåren på vilka Gud kan gå framåt för att uppfylla Hans eviga avsikt. I Församlingens bönetjänst presenterar Watchman Nee de bibliska principerna inblandade i den sorts bön som kan binda på Jorden det som redan bundits i Himlen och lösa på Jorden det som redan lösts i Himlen. Genom församlingens bön kan alla begränsningar och frustrationer för uppfyllandet av Guds eviga vilja effektivt övervinnas.

Ytterligare information

Vikt 0,132 kg
Antal sidor

87 sidor

Utdrag ur boken

Kapitel 1, Församlingens bönetjänst:

Nu kan vi se församlingens position inför Gud. Det är fel att degradera församlingen genom att påstå att den bara är ett möte. Nej, församlingen är den grupp av människor som har blivit återlöste genom blodet, som har blivit pånyttfödda genom den helige Ande, som har anförtrott sig själva i Guds hand, och som är villiga att ta Guds vilja, göra hans vilja, och stå för Gud på jorden på det att hans vittnesbörd skall upprätthållas.

Vi måste se att Gud verkar i enlighet med en lag. Eftersom det finns en fri vilja på jorden kommer Gud inte att tillintetgöra människan genom sin egen vilja. Bröder och systrar, betrakta inte detta som något konstigt. Detta är ett faktum. Gud är i himlen. Men alla hans verk på jorden kan endast bli utförda när det finns en vilja på jorden som samtycker och beslutar att utföra verket. Han kommer inte att bortse från människans vilja på jorden. Han kommer inte att inkräkta på människans vilja på jorden och handla oberoende. Allting som är relaterat till honom kan endast bli utfört när det finns en vilja på jorden som samarbetar med honom. När jorden verkar då verkar Gud. När jorden beslutar då agerar Gud. Gud måste ha människans vilja i harmoni med sin vilja. Denna samstämmighet i vilja ärar Gud högt.