Image

Guds ekonomi

99,00 kr

Författare: Witness Lee

Guds har en fantastisk hushållningsplan. Han är Treenig för att kunna nå människan. Som Fader planerar han, som Sonen verkställer han allt och som Anden tillämpar han allt som han verkställts. I den här boken kommer du lära dig hur den tredelade (ande, själv, kropp) människan och den treenige Guden verkar tillsammans på jorden.

Artikelnr: 9-781575-938394 Kategorier: ,

Beskrivning

År 1927 publicerade Watchman Nee sin andliga klassiker, The Spiritual Man, som handlar om kristen tillväxt och utveckling. I den boken presenterar Nee den enkla bibliska sanningen att människan är sammansatt av tre delar – ande och själ och kropp – som en central och nödvändig uppenbarelse för att troende ska utvecklas i sitt andliga liv. Guds ekonomi bygger Nees närmaste och mest betrodde medarbetare, Witness Lee, på denna grund för att avtäcka Bibelns centrala uppenbarelse – att Gud vill ingjuta sig själv i människan för sitt fulla uttryck i församlingen. I Guds Ekonomi uppenbarar Lee tydligt den treenige Gudens förflyttning och ger de troende praktiska sätt att samarbeta med honom för att uppfylla hans plan.

Ytterligare information

Vikt 0,279 kg
Antal sidor

216 sidor

Utdrag ur boken

Kapitel 20, Den tredelade människan:

Innan vi lämnar dessa två kapitel i Romarbrevet måste vi förstå något om lagarna. Vi har sett att Synd är i köttet och i Synd finns också en lag, syndens onda lag. Vi vet alla vad en lag är. Om jag tar upp en bok och kastar upp den i luften, kommer den oundvikligen att falla till jorden. Detta är gravitationslagen. Men låt mig göra någonting emot denna lag, t.ex att lyfta en bok och hålla den i denna position under två eller tre timmar. Jag kan uthärda ett tag men slutligen måste jag ge upp. Varför? Därför att mitt eget bemödande inte kan stå emot gravitationslagen. Vår personliga möda kan inte motarbeta naturlagen. På morgonen kanske vi säger till oss själva, ”Jag måste vara tålmodig. Jag får inte bli arg. Jag får inte förlora humöret. Jag måste uthärda hela dagen”. Kanske vi kan vara tålmodiga så länge som två dagar men den tredje dagen kommer vi att bli vansinniga. Att tappa humöret är syndens lag, att inte tappa humöret är vår egen möda. Stolthet är också en lag som är verksam inom oss. Ingen av oss har någonsin avlagt en akademisk examen i stolthetens skola. Även ett litet barn vet att vara stolt. Föräldrarna har aldrig lärt sina barn att vara stolta —hur kan de vara så stolta? Det beror på ”naturen” och denna syndfulla ”natur” är lagen, syndens lag inom oss.

Låt oss gå tillbaka till illustrationen av att hålla upp en bok i luften. Det skulle vara dumt att kämpa med att hålla denna bok i luften när det finns ett bord framför mig. Bordet representerar en helt annan lag, lagen om ett stadigt stöd, i motsats till gravitationslagen. Jag kan lägga boken på bordet och ropa, ”Halleluja!” Jag kan lämna den där och vara lugn. Boken är fullkomligt säker på bordet, därför att lagen om ett stadigt stöd övervinner gravitationslagen. Vem är det verkliga stödet? Det är Kristus, klippan. Var finns han? Han är i vår ande. Därför kan vi sätta sinnet på anden och lämna ”boken” på bordet. Glöm bort din möda. Bestäm dig aldrig för att göra gott. Säg aldrig: ”O, förut var jag så grym mot min man (eller fru, eller någon annan), nu idag bestämmer jag mig för att bli vänlig.” Vi kanske är vänliga en eller två dagar men vi kan inte hålla på så mycket längre. Försök aldrig att avlägga några löften. Det går inte. Kristus finns inom, den eviga klippan. Han är som ”bordet” i oss, som vår klippa. Vi skulle bara sätta vårt sinne på honom, hela tiden, lämna oss själva på klippan och somna. Detta är vägen till seger och befrielse. När vi sätter sinnet på anden, överlämnar vi oss helt enkelt till Kristus. När vi litar på honom säger vi helt enkelt till honom: ”Herre här är jag, hopplös och hjälplös. Från och med nu kommer jag aldrig att bestämma mig för att göra någonting. Jag ger mitt sinne till dig. Jag sätter mitt sinne på dig.” Genom att göra detta överlåter vi oss till Herren. Herren kommer då att ha plats och möjlighet att sprida sig genom oss och fylla oss med sig. Hur underbart!