Image

Guds eviga plan

129,00 kr

Kategorier: ,

Beskrivning

Vår evige Gud har en evig plan. Denna plan överträffar vida våra individuella förhoppningar och önskningar. Gud har sin egen önskan, ett eget mål: Han kommer inte att nöja sig förrän varje spår av uppror har likviderats från universum och allt har hamnat under Kristus som huvudet. Församlingens roll är avgörande i Guds eviga plans fullbordan. Nu, som aldrig förr, befinner sig församlingen mellan den universella kampen mellan Gud och hans fiende Satan. Denna kamp började när Satan gjorde uppror, fortsatte när Satan korrumperade människan och har fortsatt till denna dag medan församlingen arbetar för att den seger Kristus vunnit genom sin död på korset ska verkställas. Ansvaret för Satans förlust vilar nu i församlingens händer som dagligen, genom uppenbarelse och bön, måste förstå hur Guds planer ska ha framgång på jorden, och hur varje attack av Satanisk inflytande ska avvärjas. I Guds eviga plan presenterar Watchman Nee människans unika ställning och församlingens privilegierade ställning i uppfyllandet av Guds eviga plan. I korta men upplysande budskap visar han hur Gud har beslutat sig för att samarbeta med människan allmänt, och med församlingen specifikt, för att verkställa hans önskan som är att lägga allt under Kristus som huvudet. Må detta mål om att uppfylla Guds plan delas med alla som tillber Herrens namn!

Ytterligare information

Vikt 0,2 kg
Dimensioner 15 × 1 × 25 cm