Image

Guds övervinnare

129,00 kr

Från år 1928 till 1934 höll Watchman Nee fyra Övervinnarkonferenser. Guds övervinnare är en sammanfattning av den tredje av dessa konferenser. Guds övervinnare består av de troende som är villiga att övervinna alla former av andligt förfall och följa Lammet vart det än går. Dessa konferenser fortlever tack vare sammanställningar från anteckningar, handskrivna noter och ett flertal redigerade budskap. Den bibliska uppenbarelsen som förkunnades under den tredje Övervinnarkonferensen utgjorde mycket av sanningsgrunden i Watchman Nees kommande förkunnelse och tjänst. I synnerhet talade han om Kristus som har den främsta platsen i Guds plan, i skapelsen, i återlösningen, och i de kristnas liv och erfarenhet. I vår erfarenhet förekommer både en underbar glädje men också lidanden. När Kristus får den främsta platsen i oss växer vi och mognar i honom. Medan vi växer, kommer också vårt arbete att prövas, testas och föras till en punkt där det blir till ett ljuvlig tjänande av kärlek till honom. Varje ytlig aspekt av andlighet i vår tjänst kommer att passera genom korset för att vårt liv ska bli djupt rotad i honom. Gud har avsett att varje kristen ska vara en övervinnare som ger Kristus den främsta platsen, som betjänar honom helhjärtat, och som är helöverlåten till honom. Den här tydliga kallelsen riktas till Kristi Kropps lemmar i boken Guds övervinnare.

Artikelnr: 978-1-5360-1300-9 Kategorier: ,

Ytterligare information

Vikt 0,207 kg

Utdrag ur boken

Ur kapitel 5:

Varje gång en människa vill erfara andlig tillväxt i sitt liv inför
Gud måste hon först uppleva otillfredsställelse i sin nuvarande levnad.
All tillväxt börjar med otillfredsställelse. Man måste uppleva
press till en sådan grad att man känner att man inte kan fortsätta
så, att man har kommit till slutet av sig själv och att ens levnad är
oacceptabel. Hon måste börja tänka att det inte längre är acceptabelt
att vara fången av självet, världen, synden. Och inte längre acceptera
att hon inte gör vad hon vill göra och istället gör det hon hatar.
Hon måste komma underfund med att ett sådant motstridigt liv inte
kan fortsätta och att det måste finnas en utväg. Gud kommer att ge
sin befrielse endast för dem som uppfyller dessa villkor. Därför behöver
vi be inför Gud att han ger oss nåd att inte vara tillfredsställda
med vårt syndiga och misslyckade liv. Varje seger börjar med en
insikt om våra misslyckanden och vår syndfullhet. Var och en som
önskar att bli befriad behöver först bli pressad till en grad att de
känner att de inte kan fortsätta. Endast då kan de erfara befrielse.
Jag berättar endast om vägen. Själva befrielsen kan endast komma
från Gud. Jag kan med andra ord upplysa er medan endast Gud kan
ge den direkta uppenbarelsen. Ljuset kan inte rädda, endast uppenbarelsen
kan.

Du kanske också gillar …