Image

Kristi hemlighet

119,00 kr

Författare: Watchman Nee

Ef 5:32 ”Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen”. Paulus berättar om Guds stora hemlighet i Efesierbrevet 5 vilket är Kristus. Kristus har också en hemlighet och det är församlingen, hans Kropp. Varför är församlingen så viktig för Kristus? Vad betyder att leva i församlingen som Kristi Kropp? Upptäck den stora hemligheten du med!

 

Artikelnr: 340 Kategorier: ,

Beskrivning

Vem är Gud? Det är den främsta hemligheten i universum. Medan många försöker sprida ljus över denna unika och ständiga fråga så är det endast i Kristi person som man finner det sanna svaret. Men även detta svar kommer leda till en annan djup hemlighet – Kristi hemlighet. Vem är Kristus? För att kunna lära känna Gud behöver vi lära känna Kristus, som definierar, förklarar och uttrycker Gud och för att lära känna Kristus behöver vi lära känna församlingen, som definierar, förklarar och uttrycker Kristus till världen, som är skadad av synd. Att lära känna Kristus handlar inte bara om en individuell strävan, eftersom Kristus har utvidgats genom församlingen, hans Kropp. I församlingen finns försörjning, beskydd, begränsning och tjänst. I ”Kristi hemlighet” ger Watchman Nee den praktiska och erfarenhetsmässiga hjälpen till varje kristen för att lära känna och ta steget in i församlingens verklighet som resulterar i avtäckandet av Kristi hemlighet.

Ytterligare information

Vikt 0,1 kg
Sidor

59

Utdrag ur boken

Utdrag ur kapitel 2, Kristi Kropp:

I församlingslivet borde vi lära oss att bli kroppsmedvetna. När vi är oense med bröder och systrar betyder det att vi är oense med Gud. En del kristna är som fjärilar, de handlar självständigt. Andra är som bin, de lever och rör sig tillsammans. Fjärilar flyger från en blomma till en annan blomma och följer sin söta bana, men bin jobbar för bikupan. Fjärilar lever och arbetar på ett individuellt sätt men bina är medvetna om enheten. Vi borde alla vara som bin och vara kroppsmedvetna så att vi kan leva tillsammans med andra lemmar i Kristi Kropp. Där det finns uppenbarelse om Kroppen finns det en medvetenhet om Kroppen och där det finns medvetenhet om Kroppen kommer individualistiska tankar och handlingar automatiskt att uteslutas. Att se Kristus resulterar i att man befrias från synd. Att se Kroppen resulterar i att man befrias från individualism. Att se Kroppen och att bli befriad från individualism är inte två saker utan en. Så snart vi ser Kroppen kommer vårt individuella liv och arbete att upphöra. Det handlar inte om en förändring i vår attityd eller vårt uppförande utan det är uppenbarelsen som gör jobbet. Vi kan inte komma in i Kroppens sfär förutom genom att se. Ett verkligt inre seende kommer lösa hela problemet.