Image

Kristus är verkligheten bakom alla andliga saker och ting

119,00 kr

Bibeln talar om vägen, sanningen, livet, uppståndelse, livets bröd, livets ljus och många andra saker och ting. Verkligheten av alla dessa är Kristus själv. Det andra är skuggbilder. Har du en relation med skuggbilder eller med Herren själv?

Kategorier: ,

Beskrivning

Det kristna livets kretsar kring att ta emot Kristus och inte kring att ta emot tingen, inte ens andliga ting. Enligt Guds önskan och plan har han förordnat att hans Son, vår Herre Jesus Kristus, är alla andliga saker och ting. När de troende berör Kristus berör de andliga saker och tings verklighet och när en troende tar emot honom då vinner de allt som Gud har berett åt dem som älskar honom. Utan en vision om den alltomfattande Kristus kan även vårt mest uppriktiga sökande av Gud missriktas mot att ta emot bra läror, goda dygder och andlig växt. Allt detta kan existera utanför Kristus, han som är vägen, sanningen och verkligheten. I Kristus är verkligheten bakom alla andliga saker och ting introduceras fem budskap som är centrala i Watchman Nees förkunnelse. Dessa budskap lyfter fram och upphöjer Kristi överlägsenhet i både Bibeln och de troendes erfarenhet.

Ytterligare information

Vikt 0,13 kg
Sidor

67

Utdrag ur boken

Kapitel 3:

Herren Jesus själv är ljuset. När människan möter Herren får hon sin syn. När en människa möter Herren faller hon och blir svag så som hon vore död. Men många människor har en hårdnackad personlighet och de har aldrig brutits. Det är lönlöst när andra försöker arbeta på deras personligheter. Det är också lönlöst för dem att ta itu med sig själva. Men när Herrens ljus strålar på dem får de synen och blir en bruten människa. När en människa ser Herren blir hon svag. När en människa ser Herren blir hon bruten och kan inte överleva. Detta är ljuset mening. Bröder och systrar vi borde aldrig byta ut ljuset mot någonting annat. Det vi vanligtvis talar om som ljuset är inte nödvändigtvis ljuset själv. De flesta saker är endast läror och så kallade sanningar. De saknar andligt värde för oss. En gång mötte en broder som älskade Herren mycket en man som sa till honom: ”Jag är glad över att jag fann syndens doktrin i Romarbrevet.” När den här brodern hörde detta svarade han: ”Vännen min, har du endast funnit syndens doktrin i Romarbrevet? Jag trodde att du hade hittat syndens verklighet i dig själv för länge sedan.” Många människor letar efter doktriner men de har ännu inte funnit verkligheten. Doktriner består endast av ord och de är döda. De är inte ljuset, de är inte livet och de är inte Kristus.