Image

Kunskap om livet

99,00 kr

Författare: Witness Lee

Kunskap om livet. En bibelförankrad definition av det gudomliga livet som de troende besitter.

Artikelnr: 978-0-7363-3152-4 Kategorier: ,

Beskrivning

Guds önskan och avsikt är att uttrycka sig själv fullt ut genom en kollektiv människa, som är hans avbild, uppenbarar hans härlighet och besitter hans auktoritet att ta itu med hans fiende. Få troende förstår dock att denna önskan och avsikt endast kan förverkligas genom Guds eget liv.  Ännu färre har fått känna och erfara det gudomliga liv som har gjorts tillgängligt genom Kristi död och uppståndelse. Fastän det finns många sökande troende är det väldigt få som har funnit livets väg. Istället har mångahanda ting misstagits för liv, såsom iver, kunskap, kraft och gåvor. I Kunskap om livet kastar Witness Lee ljus över vägen som leder till livet, vilken börjar med pånyttfödelsen, då vi först tar emot det gudomliga livet, och som fortsätter med att vi får lära känna och leva enligt den inre känsla som livet ger. Kunskap om livet ger oss en utomordentlig grund för en äkta erfarenhet av Kristus och utgör en användbar introduktion till Witness Lees systerbok Experience of Life.

Ytterligare information

Vikt 0,283 kg
Antal sidor

206 sidor

Utdrag ur boken

Kapitel 8, Skillnaden mellan ande och själ:

En själisk människa är ofta vad folk kallar en ”god människa”. I andra människors ögon är hon fläckfri. Ett klarsynt tänkande
vinner alltid människors lovprisning. Måttliga känslor vinner alltid människors uppskattning. En stadig vilja vinner också ofta människors lovprisning. När människan lever så här lever hon visserligen inte i synd, men hon lever inte heller i anden. Inför andra människor kan hon verka syndfri och fläckfri, men inför Gud är hennes ande blockerad och hennes andliga förståelse är trög.

En gång träffade jag en medarbetare. Han uppförde sig väldigt fint men han levde alldeles för mycket i sinnet, eller hjärnan, och
därför var det svårt för honom att förstå eller begripa andliga saker. Närhelst jag talade med honom angående att tjäna Gud befarade jag att hans ögon skulle börja rulla. När jag talade lyssnade han tills han nästan förstod och då rullade han på ögonen och blev förvirrad igen. När hans ögon började rulla betydde det att hans sinne begrundade det jag sagt. Han använde bara sitt sinne till att begrunda, men han använde inte sin ande till att känna det som hör till Gud och därför var det ytterst svårt för honom att förstå och känna av andliga saker.

När bröderna tänker för mycket är det en svårighet och ett hinder i andliga angelägenheter. Många bröder använder ofta sina tankar för att handskas med andliga saker. De tror att de kan förstå andliga saker genom att bruka sitt sinne. De vet inte om att sinnet, som är en del av själen, inte kan förstå anden. En människa som lever i sitt sinne lever i själen och är definitivt en själisk människa utan någon som helst förmåga att förstå andliga saker.