Image

Livets träd

99,00 kr

Författare: Witness Lee

Gud avsåg att livets träd skulle vara människans föda. Satan lurade människan att äta av kunskapens träd om gott och ont. Genom Jesus Kristus öppnades vägen att äta av livets träd på nytt. Du kommer aldrig känna tillfredsställelse om du inte är en som äter av livets träd dagligen.

Artikelnr: 978-0-7363-7132-2 Kategorier: ,

Beskrivning

När Gud skapade människan placerade han henne framför två träd: kunskapens träd om gott och ont samt livets träd. Genom att Gud varnade människan att undvika kunskapens träd om gott och ont visade han sin önskan för människan, vilket var att äta av livets träd som betecknar att människan borde ta emot Gud som sin livsförsörjning. Adam gjorde ett dåligt val och blev utestängd från livets träd på grund av synd. Även idag strävar kristna som har tvättat sina kläder och fått rätt till livets träd (Upp. 22:14) efter att göra goda gärningar istället för att ta emot Kristus, erfara Kristus och njuta av Kristus som sin livsförsörjning. I Livets träd presenterar Witness Lee en överblick av Guds hjärta som är föga förstådd och sällan erfaren av troende idag. Gud är inte ute efter väluppfostrade kristna. Han är ute efter dessa som kommer att erfara och njuta Kristus som verkligheten av livets träd, vilket fullbordar hans eviga avsikt med människan.

Ytterligare information

Vikt 0,206 kg
Antal sidor

149 sidor

Utdrag ur boken

Kapitel 2, De två trädens ursprung:

Så vi ser en bild av de två sammanblandningarna: för det första, Satans sammanblandning med människans själ, och för det andra, Guds sammanblandning med människans ande. Alla händelser i mänsklighetens historia är ett resultat av den ena eller andra sammanblandningen. Guds avsikt är att arbeta sig själv in i oss så att han kan vara allt för oss. Men Satans avsikt är att arbeta sig själv in i människan för att göra en förfalskning av Guds sammanblandning med människan. Satan inriktar inte sin uppmärksamhet på vad vi gör eller vad vi försöker att uppnå. Satans avsikt är att hindra oss från att beröra Gud och från att vara
sammanblandade med Gud. Satan kan till och med tillåta oss att vara goda och använda det religiösa för att hindra oss från att bli sammanblandade med Gud.

Detta bekräftas av Israels barns historia. Från första början fick de lära sig att inte leva av sig själva, utan att leva av Herren
som sitt allt. Allt som relaterades till dem i de fem Moseböckerna var förebilder av Kristus, som visar oss att Herren blev allt för
dem, att de inte levde av sig själva utan av Herren. Till slut lämnade de Herren själv och använde tingen i de fem Moseböckerna
som regler och föreskrifter och formade en religion utifrån förebilderna och skuggorna av Kristus. De blev bedragna av goda och
religiösa ting och fördes bort från Herren till någonting annat än honom själv. Detta är vad vi kallar den judiska religionen. Denna
judiska religion är synlig både i Gamla och Nya testamentet. Enligt de fyra Evangeliernas beskrivning kan vi förstå hur mycket
fienden, Satan, utnyttjade den judiska religionen för att hindra folket från att komma i kontakt med och njuta av Herren själv.
Satan, Guds fiende, tog just de ting som Gud använde för att föra folket till sig själv och bildade en judisk religion, vilken han använde som ett substitut för att ersätta Kristus som är förkroppsligande av Gud i deras erfarenhet.