Image

Övervinnande liv

99,00 kr

Författare: Watchman Nee

Grunden för den normala kristna livet. Lev ett segerrikt kristet liv, fri från synd och Satans makt.

Artikelnr: 0-7363-0073-2 Kategorier: ,

Beskrivning

Före utgivandet av hans välkända klassiker, Det normala kristna livet, gav Watchman Nee en serie budskap om det övervinnande livet. I många hänseende är dessa budskap grunden till att leva ett normalt kristet liv. Övervinnande liv är inte en kallelse att uppnå ett extraordinärt mått av ”andlighet”, snarare är det en kallelse till normalitet, en kallelse att sträva efter det liv som är fördolt med Kristus i Gud. Denna kallelse genljuder inom den sökande troende, som trots en vaken känslighet för sina svagheter, känner en inre kallelse att övervinna.

I Övervinnande liv avslöjar Watchman Nee de problem som antastar sökande kristna. Han använder den segerrike övervinnande Kristus för att leda läsaren in i en subjektiv och en till och med daglig erfarenhet av Kristi seger. Övervinnande liv överflödar med sanning, genljuder av hopp och för läsaren till en förnyad överlåtelse.

Ytterligare information

Vikt 0,247 kg
Antal sidor

186 sidor

Utdrag ur boken

Kapitel 4, Hur man upplever det övervinnande livet:

För att övervinna måste du lida brist på något. Du kanske tror att du har rätt på det ena eller det andra sättet. Du kanske tror att du kan göra något eller att du har förmåga att göra något, men Gud måste bevisa för dig att du inte kan göra någonting. Bröder och systrar, var och en som vill övervinna måste ta reda på vad det är som han inte förmår göra. Han kan bara upptäcka sin oförmåga genom den här speciella saken. Har du en speciell synd? Har du en synd som du inte kan övervinna? De som är för vanliga kan inte passera segerns port. Du måste känna till din egen speciella svaghet. Denna tjänar som bevis på att du behöver övervinna. För några är det stolthet. För andra är det avundsjuka. Åter andra är lättlurade—varje förändring påverkar dem. För några är det orena tankar. För andra är det pratsamhet. För åter andra är det kräsenhet. Några tycker om att tala bakom ryggen på andra eller att tala vitt och brett . Några är oförmögna att kontrollera sin kropp. Det är alltid något som man inte kan övervinna. Efter det här mötet hoppas jag att du går hem och skriver i din bibel dessa ord: ”Ett fattas dig ännu.” Du måste ta reda på vad det är.

För mannen i Lukas 18 återstod att sälja allt han hade. Jag är rädd att flera av oss inte heller kan lämna ifrån sig sina pengar. Hos några kanske inte pengarna är problemet, men ändå fattas det något. Om det inte är pengarna, vad är det? Du måste skriva ned synden som är omöjlig att övervinna. Om du vet vari din svaghet ligger, kommer du att vara exakt inför Gud i övervinnandet av en sådan synd. Varje människa måste veta var hennes speciella svaghet ligger. Varje människa har sin speciella svaghet och hon måste be Gud att upplysa henne och visa henne sin svaghet. Varje person har åtminstone en sak som han inte kan övervinna. Hos några personer kan det vara mer än en sak. Du måste ta reda på vad du inte kan övervinna. När du ser att det är omöjligt för dig kommer du att förstå att det är möjligt för Gud. Om du inte ser din egen svaghet kommer du inte att se Kristi kraft.