Köpvillkor

Allmänt
Kund förväntas uppdatera sina adress- och e-post uppgifter samt regelbundet läsa sin e-post för att amanabooks.se ska kunna fullfölja sina åtaganden.

Kundkonto

För att kunna handla hos Amanabooks.se måste kunden dels har fyllt 18 år, dels ha ett kundkonto hos amanabooks.se. Kundkonto skapas genom att kunden fyller i de fält med obligatoriska uppgifter.

Priser
Priserna på amanabooks.se är de som anges på webbplatsen och är inklusive moms (böcker 6% och CD's 25%). Priset vid betalningstillfället är det som angavs på webbplatsen vid beställningstillfället.

Frakt
För privatpersoner i Sverige tillämpas en fraktavgift baserad på Postens portoguide 2018. Prisexempel: upp till 100 g = 18 kr, upp till 250 g = 36 kr, 251g-500g = 54 kr, 501g-1000g = 72 kr, 1001g-2000g = 90 kr. För frakt inom Europa gäller följande priser: upp till 250g = 57 kr, 251g-500g = 80 kr, 501g-1000g = 130 kr, 1001g-2000g = 180 kr.

Vi erbjuder nu också betalning via PayPal för kunder utanför Sverige!

Beställning 
Beställning sker i första hand via webbplatsen men vi tar även emot beställningar per e-post. 
Amanabooks.se reserverar sig för att artiklar som fanns vid beställningstillfället kan ha tagit slut i lager.
Innan postning sker till utlandet kommer beställningen först bekräftas med beställaren.

Betalning 
Amanabooks.se erbjuder privatpersoner, församlingar, föreningar och företag möjligheten att få sina beställningar fakturerade efter sedvanlig kreditprövning.

Retur och reklamation
Kund har rätt att returnera leveranser. Kund skall lämna amanabooks.se meddelande per e-post om detta inom åtta (8) dagar från den dag kunden tog emot varan. Returporto enligt Postens portotabell betalas av kunden. Före retur sker skall kund invänta av kundservice översänd information om returnummer och returadress. Returnerad produkt skall vara i oanvänt och oskadat skick.

Om kund utan att meddela amanabooks.se ej hämtar ut försändelse, debiterar amanabooks.se f n 150 SEK som kompensation för frakt och omkostnader.

Om kund utnyttjar sin returrätt, skall amanabooks.se snarast och senast inom trettio (30) dagar betala tillbaka vad kund betalat till amanabooks.se. Tiden räknas från den dag amanabooks.se tog emot kundens e-postmeddelande om att avtalet frånträtts.

Vid all leverans från kund till amanabooks.se är kund ansvarig för om varan skadas eller försvinner under transporten. Varan ska returneras i oförändrat skick.