Image

Poddar

Undervisning av Witness Lee och Watchman Nee i form av poddar.
Klicka på knappen och upptäck ett rikt utbud av inspelad undervisning. 

Kort presentation av Watchman Nee

Watchman Nee var en av Kinas mest färgstarka andliga ledare under 1900-talet. Han förföljdes av den kommunistiska regimen, och tillbringade de 20 sista åren av sitt liv i fångenskap.

Watchman Nee är framför allt känd för sin undervisning om det djupare livet med Kristus. Att vara kristen, framhöll han, handlar inte bara om att ha kunskap om tron – det är att ta emot och leva det gudomliga livet. Hans kanske mest kända bok, The normal Christian life, bygger på en utläggning av de första kapitlen i Romarbrevet, varifrån han förklarar sin syn på ett naturligt kristet liv.

Kort presentation av Witness Lee

WitnessLee

Witness Lee arbetade tillsammans med Watchman Nee under hans ledarskap. År 1934 anförtrodde Watchman Nee Witness Lee med ansvaret för hans förlagsverksamhet under namnet Shanghai Gospel Bookroom.

Witness Lees tjänst betonar erfarenheten av Kristus som liv och den praktiska enheten av troende som Kristi Kropp. Eftersom han betonade att man måste uppmärksamma båda dessa delar, hjälpte det församlingarna under hans omsorg att växa i det kristna livet och i sin tjänstgöring. Han var obeveklig i sin övertygelse om att Guds mål inte är enkelspårig sekterism utan Kristi Kropp. Samtidigt började troende samlas som församlingen på sina orter i gensvar till denna övertygelse. Under de senaste åren har ett antal nya församlingar uppstått i Ryssland och i många Östeuropeiska länder.